Ik hanteer de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005.
Op verzoek stuur ik deze graag toe.